Welkom op de vernieuwde website van visclub 

VZW DE CATVISSERS

Namens het bestuurs wensen wij iedereen de beste wensen voor 2017 met in de eerste plaats een goede gezondheid en een goede visvangst. 


. . . WEBSITE 2017 IN OPBOUW. . .
WijN

.