Reglement Catvissers

WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 - CATVISSERS
 
- Iedere deelnemer is verplicht het reglement te kennen en na te leven.
- Onregelmatigheden worden onmiddellijk aan het bestuur gemeld.
- Eventuele geschillen worden ter plaatse door het bestuur of een  
  afgevaardigde beslecht.
- Hengellengte : max 9,5m.  Draadlengte : max 5m van top tot haak.
- Max 20 kg. per net toegestaan . Tot 25 Kg = 20 Kg, meer dan 25 Kg = 0.
Voederen gebeurd steeds van op de visplaats
 
- Voederen :
    o maden
    o maïs
    o kemp
    o korrels ( korrels enkel van de club de dag zelf aangekocht)
      
 
- Aan de haak :
    o maden
    o maïs
    o kemp
    o korrel
    o regenworm
 
- Het is verboden :
    o bovenop of half water te vissen
       Elke vorm om dit te omzeilen wordt als bedrog aanzien
    o Pompend te vissen (snel na mekaar optrekken )
    o Over het midden van de vijver te vissen
    o Bevochtigde korrels te gebruiken
    o voorgelode pennen te gebruiken
    o Met rek te vissen
    o Met meer dan één haak te vissen
    o Voederpotje op stok te gebruiken
    o Maïs af te gieten in de vijver.
 
- Er mag enkel met nylon draad gevist worden
- Haakgrootte max. N°10
- Minstens een pen van 0,5 met minimum 2 x 18 lood op max. afstand 30
  cm. van de haak.
- Er mag links en rechts in de kant gevist worden, maar max.
  1,5 m naast uw visplaats.
- In de kant meten is in de kant vissen
- Iemand die niet in de mogelijkheid is om een grote vis te scheppen mag
  geholpen worden.
- Vis die niet met eigen haak gevangen is moet onmiddellijk worden terug
  gezet.
- Een gehaakte of gedregde vis welke loskomt van de lijn mag niet
  nageschept worden.
- De Vis enkel met de blote hand vast nemen. Liefst handen nat maken
- De vis niet in de kieuwen vast nemen.
- Onthaakte vis steeds met de kop eerst in het leefnet zetten. (niet
  gooien )
- Vis aangeslagen voor het eindsignaal mag gevangen worden. U heeft 5    
  minuten om de vis te landen.
- Visbeurten afhankelijk van wedstrijd type.
- Signalen per reeks. 1 voederen ( 5 min. Voor ) - 2 vissen – 3 nog 5 min. –
  4 einde
- Voor het wegen dienen de pinnen van de leefnetten verwijderd te
  worden.
- Iedere visser dient voor weging zijn eigen netten uit het water te halen
  en in de weegzak te kappen.
- Indien er tijdens controle een vaststelling van niet reglementaire
  benodigdheden wordt vastgesteld dient de betrokken visser het viswater
  onmiddellijk te verlaten.
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of diefstal.

De Catvissers