HOME

Welkom op de website van visclub de Catvissers Haacht.

Vanaf heden zal de website van onze visclub vereenvoudigd worden. U kan hier nog terecht voor het raadplegen van de kalender, reglementen, contactgegevens van de bestuursleden en andere info. Alle verdere communicatie zal vanaf heden worden gevoerd via Facebook. Volg ons op facebook!