Privacyverklaring leden

Privacyverklaring ledengegevens inzake de GDPR wetgeving

 

“ VZW De Catvissers “  bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloud omgeving. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

 

De gegevens worden gebruikt voor:

  • Algemene ledenadministratie (gebeurt door bestuursleden)

  • Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten & eventuele nieuwsbrief van onze vereniging.

  • Raadplegen van wedstrijduitslagen. ( Enkel naam / voornaam )

     

     

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds verlopen via de voorzitter, secretaris of webmaster. Ook kan dit via mail aan decatvissers@gmail.com

De Catvissers VZW verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”

 

Het bestuur,