Reglement 2023

Wedstrijdreglement 2023


Iedere deelnemer is verplicht het reglement te kennen en na te leven.


- Onregelmatigheden worden onmiddellijk aan het bestuur gemeld.

- Inschrijvingsgeld 2,5€ per persoon + 0,5€ voor de bom.

- Voor ontvangst prijzengeld en de Bom moet men aanwezig blijven.

- Maximum 20 kg. per net toegestaan . Tot 25 Kg = 20 Kg, meer dan 25 Kg = 0.

- Voederen: maden – maïs – kemp en korrels. ( korrels enkel van de club de dag zelf aangekocht )

- Max. 2 liter Maïs ( 8 potjes) - 2 liter korrel – 1 liter maden – 1 liter Kemp per persoon.(4 uur vissen)

- Voederen gebeurd steeds van op de visplaats

- Aan de haak : maden – maïs – kemp – korrel en regenworm

- Het is verboden :   o Bovenop of half water te vissen

o Pompend te vissen (snel na mekaar optrekken met de bedoeling vissen aan het wateroppervlak te vangen )

o Over het midden van de vijver te vissen

o Bevochtigde korrels te gebruiken

o Voorgelode pennen te gebruiken

o Voederpotje op stok te gebruiken


- Er mag enkel met nylon draad gevist worden + leefnetten met een diameter van min.45 cm.

- Hengellengte max 9,5 m – draadlengte van top tot haak max 5 m.

- Rek toegestaan. Pulla systeem eveneens toegelaten.

- Haakgrote max. N°12

- Minstens een pen van 0,5 met minimum 2 x 18 lood op max. afstand 30 a 40 cm. van de haak.

- Er mag links en rechts in de kant gevist worden, maar max. 1,5 m naast uw visplaats.

- Iemand die niet in de mogelijkheid is om een grote vis te scheppen mag geholpen worden.

- Vis die niet met eigen haak gevangen is moet onmiddellijk worden terug gezet.

- Een gehaakte of gedregde vis welke loskomt van de lijn mag niet nageschept worden.

- De Vis enkel met de blote hand vast nemen. Liefst handen nat maken

- De vis niet in de kieuwen vast nemen.

- Onthaakte vis steeds met de kop eerst in het leefnet zetten. ( niet gooien )

- Vis aangeslagen voor het eindsignaal mag gevangen worden.(tot max 5 min. na eindsignaal)

- Visbeurten afhankelijk van wedstrijd type.

- Signalen per reeks. 1 voederen ( 5 min. Voor ) - 2 vissen – 3 nog 5 min. – 4 einde

- Voor het wegen dienen de pinnen van de leefnetten verwijderd te worden.

- Iedere visser dient voor weging zijn eigen netten uit het water te halen en in de weegzak te kappen.

- Indien er tijdens controle een vaststelling van niet reglementaire benodigdheden wordt vastgesteld dient

de betrokken visser het viswater onmiddellijk te verlaten.

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of diefstal.


Veel visplezier